Arbetsterapeut hemsjukvård, sommarjobb 60 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Målet med hemsjukvården är god och säker vård där patienterna känner sig trygga, delaktiga och väl bemötta.

Hemsjukvården planeras utifrån geografiska områden. Organisationen för hemsjukvården är uppdelad i multiprofessionella team med distriktssköterskor/sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor.

Hemsjukvården på Gotland är en enhet med driv och hög utvecklingstakt. Vårt uppdrag är att bygga upp rehabiliteringen mot särskilt boende respektive eget ordinärt boende med målet att alla skall ha rätt till rehabiliterande insatser utifrån det individuella behovet oavsett var man bor.

ARBETSUPPGIFTER

Uppdraget som arbetsterapeut i hemsjukvården innebär att du deltar aktivt i personernas planering och utför insatser i personernas hem.

I arbetsuppgifterna ingår bedömning, behandling, förskrivning av hjälpmedel samt uppföljning av arbetsterapeutiska insatser i personens bostad.

Arbetet innebär ett nära samarbete med fysioterapeuter och sjuksköterskor samt personalgrupper inom hemtjänst och på särskilt boende. En stor del av arbetet består av handledning och instruktioner till vårdpersonal kring vardagsrehabiliterande synsätt.

KVALIFIKATIONER

Vi ser att du som söker är legitimerad arbetsterapeut. B-körkort är ett krav.

ÖVRIGT

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

3

Adress

Region Gotland, Hemsjukvården, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 3
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Hemsjukvården, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2019-06-09
AMS-ID: 8093464

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.