Arbetsterapuet sökes till Katthammarsviks Äldreboende 25 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Arbetsterapeutens huvudsakliga ansvarsområde är att

Ansvara för att göra arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder. Ansvar för medicintekniska produkter, handleda/utbilda medarbetare i arbetstekniska produkter samt ergonomi. Utprovning och förskrivning av hjälpmedel.

Arbetsuppgifterna består bla av att

• Kunskap om den Nationella värdegrunden samt företagets värdegrund. Omsätta detta i praktiskt arbete. Arbeta efter de lagar, föreskrifter och allmänna råd som styr vård och omsorg
• Arbeta förebyggande och hälsobefrämjande samt stärka den äldres identitet och välbefinnande
• Göra arbetsterapeutiska utredningar.
• Bedöma och arbeta utifrån ett rehabiliterande och funktionsbevarande omsorg samt efter den äldres behov, önskemål och resurser. Sätta upp mål för arbetsterapeutisk behandling. Fastställa mål för förebyggande, förbättrande eller kompenserande arbetsterapeutiska åtgärder.
• Utprovning och förskrivning av medicintekniska produkter samt hjälpmedel.
• Ansvara för att medicintekniska- och arbetstekniska produkter fungerar och används på rätt sätt
• Dokumentera, utvärdera och följa upp arbetsterapeutiska åtgärder.
• Handleda och utbilda personal i ergonomi, arbetstekniska produkter, medicintekniska produkter och aktiviteter i dagliga livet (ADL)

Du är empatisk och kan samarbeta med andra yrkeskategorier. Du är nyfiken som person och ser lösningar istället för problem.

Vårt Äldreboende är nybyggt sedan 2014 och ligger i natursköna Katthammarsvik. Vi har 30 platser varav 20 somatiska och 10 demens. Hos oss arbetar undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt. Vi har även en sjuksköterska på plats på boendet dagtid måndag till fredag. Vår arbetsterapeut arbetar på alla tre avdelningar och har ett nära samarbete med personalgrupperna på alla avdelningar samt med sjuksköterska.

Skicka ansökan till verksamhetschef Fanny Velinge

Antal tjänster

1

Adress

Kosomo Katthammarsvik, Ängmansvägen 8, 62369 Katthammarsvik

E-post för ansökan

katthammarsvik.verksamhetschef@norlandia.com

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Kosomo Katthammarsvik, Ängmansvägen 8, 62369 Katthammarsvik
Senaste dag: 2019-01-31
AMS-ID: 22954464

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.