Behandlare 22 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Vi söker nu tre behandlare som vill vara med och utveckla en ny första linjenmottagning som organisatoriskt kommer att tillhöra både BUP och socialtjänsten. På mottagningen kommer behandlare från såväl BUP som socialtjänsten att jobba. Som behandlare kommer du att medverka i den dagliga driften och vara en av sex medarbetare. Mottagningen har hela ön som sitt upptagningsområde i vilket omkring 11000 barn och ungdomar bor. Upptagningsområdet är alltså, både till ytan och invånarantalet, relativt litet men samtidigt innebär ö-läget att mottagningen måste kunna erbjuda en bredd vad gäller såväl kompetens som utbud.

ARBETSUPPGIFTER

Vårt uppdrag blir att bedriva en öppen verksamhet där föräldrar, barn/ungdomar kan få stöd och behandling för sitt mående och sin familjesituation. Som behandlare bedriver du samtalsbehandling och gruppbehandling utifrån metoder som vilar på evidens och beprövad erfarenhet. En systemisk grundsyn på de sammanhang våra klienter befinner sig i är utgångspunkten för vårt arbete. Målgruppen blir 7-17 år.

I din roll ingår att att verka för alliansskapande, stödjande och beteendeförändrande processer för föräldrar och barn, samt ansvara för att upprätthålla ett välfungerande samarbete med aktuella samarbetspartners.

Medarbetarna på Fortuna har handledning utifrån sina uppdrag.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig med socionomexamen, alternativt högskoleutbildning inom området, exempelvis beteendevetenskap, social inriktning, alt. annan utbildning vi bedömer som likvärdig.

Vi vill att du har yrkesmässig erfarenhet av samtal med barn, ungdomar och deras föräldrar och nätverk. Har du vidareutbildning och erfarenhet av arbete med samtal enskilt eller i grupp, ser vi detta som meriterande.

I uppdraget ligger att jobba och samverka med hälso och sjukvården. För att lyckas med uppdraget behövs en god samarbetsförmåga, samtidigt är det viktigt att du har ett gott driv och självständigt ansvarar för dina arbetsuppgifter. En professionell hållning till yrkesrollen är avgörande och vi tror att du som person har god självkännedom.

Kontaktytorna är många och ärendena du arbetar med är av olika karaktär, därför är det viktigt att du är både kommunikativ och flexibel och kan anpassa dig till olika situationer och personer.

ÖVRIGT

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

3

Adress

Region Gotland, Familjestödsenheten, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 3
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Familjestödsenheten, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2018-11-18
AMS-ID: 7988951

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.