Elevassistent 9 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Romaskolan är en F-9 skola med ca 325 elever. Våra elever kommer i första hand från Roma, med närliggande socknar, men vi välkomnar elever från hela ön.
Skolan är centralt belägen mitt på Gotland. I samhället runt skolan finns olika företag som t ex livsmedelsbutiker, vandrarhem, fabriker mm. Det finns även bibliotek, vårdcentral, apotek och folktandvård.
I anslutning till skolan finns ungdomsgård och idrottsplats. Skolans närhet till samhälle och natur ger möjlighet till en variation av aktiviteter.

Romaskolan erbjuder elever möjlighet att utvecklas efter sina egna, individuella förutsättningar och personliga egenskaper. Vi har därför en utvecklad arbetsform för elever i olika behov som vi kallar vår studio. Trygghet och studiero med fokus på inlärning ger goda förutsättningar att klara vidare studier i samtliga ämnen. På skolan har vi ett trivsamt café som fungerar som mötesplats för såväl personal som elever.

ARBETSUPPGIFTER

Som elevassistent kommer du att arbeta nära en eller flera elever och blir därigenom en viktig stödjande vuxen för att eleven ska lyckas i sitt skolarbete. Du ska i ditt arbete nära samarbeta med undervisande lärare med målet att ge elever stöd och struktur i studion. Du har även en viktig funktion att vara medhjälpare i vårt elevcafé.

KVALIFIKATIONER

Att du som söker har god relationsförmåga och lyhördhet för elevers skiftande behov är avgörande för uppdraget. Dessutom förmåga att ta egna beslut som på olika sätt gagnar elevers skolgång och skolnärvaro. Tjänsten förutsätter stor samarbetsförmåga med skolans övriga personal samt i förekommande fall föräldrar.

ÖVRIGT

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

1

Adress

Region Gotland, Romaskolan F-9, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Romaskolan F-9, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2018-12-16
AMS-ID: 8045380

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.