Enhetschef bygg 3 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med medborgarnas livsmiljö. Våra cirka 140 medarbetare hanterar frågor som rör bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkoholtillstånd, geografisk information samt räddningstjänst.

Enhet bygg ansvarar för beredning, handläggning samt tillsyn av ärenden enligt plan- och bygglagen. Enheten ger också allmänheten råd och stöd i lovrelaterade frågor och hjälper dem i byggprocessen. Inom enheten är vi 35 medarbetare som arbetar som bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer, arkitekter, jurist, koordinatorer, assistenter och energi- och klimatrådgivare.

ARBETSUPPGIFTER

Som enhetschef ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi. På enheten finns även en biträdande enhetschef och din uppgift är att tillsammans med denna leda och fördela arbetet på enheten. Du kommer själv att delta i enhetens operativa arbete till viss del, exempelvis vid kund- och leverantörsmöten. Du deltar också i ärendeberedning till byggnadsnämnden.
Kontaktytorna är många och du kommer att samverka med såväl interna som externa parter. Arbetet med det politiska beredningsarbetet sker i nära samarbete med stadsarkitekten.

Service och kundfokus är centralt i verksamheten och tempot är periodvis högt. En viktig del i din roll är att utvärdera, följa upp och utveckla verksamheten. Fokus ligger i det fortsatta arbetet att utveckla arbetssätt och processer i myndighetsutövningen.
Du arbetar nära dina medarbetare och bidrar till att de är fortsatt trygga i sina yrkesroller då vi har många relativt nya medarbetare då enheten har vuxit. Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet och enheten är välmående.
Du rapporterar direkt till förvaltningschefen och ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med bl.a. dina sex enhetschefskollegor. I ledningsgruppen förväntas du bidra aktivt till utvecklingen av förvaltningens totala verksamhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ligger i framkant inom digitalisering där vi bland annat arbetar med ett projekt DiSa, Digital samhällsbyggnad, som pågår 2018-2020. Enhet bygg är berörd av projektet och du som chef kommer att vara en del i att ansvara för implementeringen av nya arbetssätt och rutiner kopplat till digitaliseringen. Läs mer om projektet på https://www.gotland.se/disa

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som lockas av utvecklingsarbete med kunderna och medborgarna i fokus. Du arbetar strukturerat för långsiktiga resultat och är bra på att kommunicera på alla nivåer.
Du har en relevant högskoleutbildning inom området och/eller annan utbildning med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har några års erfarenhet med personalansvar.

Erfarenhet av arbete i offentlig sektor, erfarenhet av arbete inom byggbranschen, kunskaper i plan- och bygglagen, övrig kommunal lagstiftning, samt erfarenhet av myndighetsutövning ses som meriterande.

Som ledare är du trygg, tydlig och närvarande och tar tillvara på medarbetarnas kompetenser och har förmågan att skapa ett arbetsklimat där engagemang och utveckling genomsyrar verksamheten.

ÖVRIGT

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

1

Adress

Region Gotland, Enhet bygg, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Enhet bygg, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2019-01-06
AMS-ID: 8050932

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.