Enhetschef inom funktionsvariationsområdet 7 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OoF) tillhör Socialförvaltningen. Vi har ett viktigt och givande uppdrag att ge stöd och handräckning till människor med olika funktionsvariationer i deras vardag. Avdelningen är en utförarorganisation i ständig förändring. Våra grundläggande värderingar är delaktighet, förtroende och omtanke. Avdelningen har ca 390 medarbetare fördelat på flera enheter. Verksamheter består bland annat av bostad med särskild service, korttidsvistelse, boendestöd, sysselsättning och daglig verksamhet. Vi behöver nu en enhetschef för administrativa assistenter, tillsyn, bostad med särskild service för barn och unga samt korttidsvistelse för barn, unga och vuxna.

ARBETSUPPGIFTER

Uppdraget som enhetschef innebär att leda och samordna verksamheter som verkställer insatser utifrån LSS (Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) SoL (socialtjänstlagen) och HSL (hälso- och sjukvårdslagen).

Du ska inom de ekonomiska ramarna bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet där kunden är i fokus. Du förväntas driva en enhet där det ställs krav på en flexibel och samarbetsinriktad organisation och där en god arbetsmiljö för medarbetarna värdesätts.
Du följer upp och utvärderar mål och arbetsformer. Du har resultatansvar enligt Region Gotlands styrmodell där du bland annat kommer att arbeta med regelbundna prognoser, kvalitetssäkring, framtagande av rutiner samt kontakter med brukare/kund, anhöriga och medarbetare.

Du är en del av avdelningens ledningsgrupp och det utvecklingsarbetet som bedrivs på avdelningen. Du utvecklar dina medarbetare och verksamheten i linje med avdelningens arbete. Du ser helheten och är kontinuerligt omvärldsorienterad inom området.

KVALIFIKATIONER

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du professionell i din roll, du har ett positivt förhållningssätt, god självinsikt, har lätt för att samarbeta och är lyhörd för din omgivning. Du är mål- och resultatorienterad samt kommer med idéer och är utvecklingsinriktad. Du har förmåga att hitta nya metoder i arbetsrelaterade frågor.

Du har högskoleutbildning inom området socialt arbete, ledarskap och organisation eller
annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig. Du har goda kunskaper inom LSS och SoL samt kunskap om HSL. Du har datorvana och förmåga att hantera olika former av systemstöd samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi ser gärna att du tidigare har haft personalansvar och har goda kunskaper inom arbetsområdet. Har du tidigare erfarenhet av utföranderollen är det meriterande.
För att lyckas i rollen krävs det att du kan arbeta självständigt, har god förmåga att kommunicera och samarbeta.

ÖVRIGT

Urval kommer ske löpande under ansökningsperioden.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

1

Adress

Region Gotland, Omsorg om personer med funktionsnedsättning, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Omsorg om personer med funktionsnedsättning, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2018-12-30
AMS-ID: 8043941

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.