Förvaltningscontroller 18 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Kanslienheten är en stödjande enhet till hälso- och sjukvårdsnämnden, förvaltningsledning och verksamheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Funktionerna inom kanslienheten har som uppdrag att vara en del i att förverkliga hälso- och sjukvårdsförvaltningens mål, prioriterade uppdrag och aktiviteter. Vi arbetar utifrån värdegrunden förtroende, delaktighet och omtanke och strävar efter att ha god kompetens i enhetens arbetsområden för att möta båda de framtida behoven och nutida behov. Det är ca 20 anställda inom enheten med olika specialistfunktioner.

ARBETSUPPGIFTER

Som förvaltningscontroller kommer du att arbeta med övergripande verksamhetsuppföljning och analys riktat framförallt till förvaltningens ledningsgrupp. Du ansvarar även för planering och framtagning av strategisk plan, verksamhetsplan, aktivitetsplaner och övergripande uppföljning av dessa. Du utvecklar tillhörande processer runt dessa planer och finns behjälplig som stöd för verksamheterna. Du deltar även i framtagning och analys av olika underlag till nämnd.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har högskoleutbildning med relevant inriktning så som ekonomi, statistik och kvalitet. Du ska ha både god analytisk förmåga och god kommunikativ förmåga. Vidare har du gott ordningssinne, god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för att förstå samband och bakomliggande orsaker i samband med uppföljningens resultat.
Eftersom skriftliga underlag ingår som en stor del av tjänsten är det viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig väl i skrift. Som förvaltningscontroller förväntas du driva processer på ett målinriktat sätt.

ÖVRIGT

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

1

Adress

Region Gotland, Kansli HSF, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Kansli HSF, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2018-12-02
AMS-ID: 8004099

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.