Överläkare / specialistläkare öron -, näs – och halssjukdomar 3 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Visby lasarett har ett brett sjukvårdsuppdrag och försörjer Gotland med akut och elektiv specialistvård. Öläget kräver det stora sjukhusets resurser men ger samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Ett stort antal verksamheter finns representerade inom både kirurgiska och medicinska områden.
ÖNH-sektionen bedriver basal öron-, näs-, och halssjukvård för Gotlands ca 60 000
invånare. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med övriga opererande specialiteter men också med hudsektionen och mun- och käkcentrum.
Kontinuerligt arbete förs för att vidareutveckla verksamheten och därmed förbättra vården för Gotlands befolkning.

ARBETSUPPGIFTER

Till ÖNH-verksamheten söker vi i första hand läkare med intresse av bredden inom vår specialitet men subspecialisering kan diskuteras och vidareutvecklas i samråd inom läkargruppen.

Vi är idag fem fast anställda ÖNH-specialister med olika tjänstgöringsgrad samt två ST-läkare. Verksamheten har beredskapsjour och lasarettets AT-läkare på akuten är våra primärjourer.

Utöver sedvanlig mottagningsverksamhet har vi sammanlagt tre dagars operativ verksamhet per vecka varav en dag på centraloperation.

Patienter med behov av högspecialiserad vård remitteras i första hand till ÖNH-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset men vi har också kontinuerligt återkommande konsultläkare med specialkunskap i tumörkirurgi, öronkirurgi, audiologi och foniatri.

Vår verksamhet är i ständig utveckling varför samarbetsvilja och önskan om vidareutbildning för ökad kompetens är ett måste. Forskningsmöjlighet kan diskuteras och är knutet till samarbete med regionklinik.

KVALIFIKATIONER

VI ser att du som söker har specialistkompetens inom oto-rhino-laryngologi. Vi söker dig med intresse och engagemang för utveckling av verksamheten. Du har erfarenhet av basal operationsverksamhet inom ÖNH samt är positiv till utbildning och handledning av ST-läkare inom egna specialiteten men också av randande allmänläkare.

En god samarbetsförmåga med övriga yrkesgrupper och övriga specialiteter är ett krav.

ÖVRIGT

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

1

Adress

Region Gotland, ÖNH/ögon/hud, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, ÖNH/ögon/hud, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2019-01-27
AMS-ID: 8043821

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.