Projektledare ”Norma – se kompetensen” 11 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

ARBETSUPPGIFTER

Region Gotland ska med hjälp av stöd från Europeiska socialfonden driva projektet ”Norma – se kompetensen”. Målet är att stärka kompetensen och ledningsförmågan hos ett antal samverkande arbetsgivare på Gotland för att bli mera attraktiva och inkluderande arbetsgivare för personer med utländsk bakgrund, med funktionsnedsättning eller som av någon annan orsak står långt från arbetsmarknaden. Insatserna förväntas kunna bidra till att bredda rekryteringsunderlaget och därmed minska glappet mellan det gotländska behovet av arbetskraft och de personer som står till arbetsmarknadens förfogande eller idag arbetar, men som har en kompetens som inte matchas av nuvarande arbetsuppgifter.

Som projektledare kommer du att ansvara för och driva projektet ”Norma – se kompetensen”, utifrån ansökan till Europeiska socialfonden, projektet löper under 3 år. Andra arbetsgivare på Gotland ingår som samverkanspartners och du kommer också att arbeta tillsammans med en ekonom och en utbildningsadministratör.

Arbetet innebär bla process- och förändringsledning – omvärldsspaning och lärande utifrån vad andra gör i – definition av mål, mätetal och kvalitetsdefinitioner inom området – samordning med andra kompetensområden för en bra helhet.

Du kommer att jobba med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet, likaså inkluderande arbetssätt, normmedvetet tänkande och beteendeförändringar.

Det blir ditt ansvar att driva arbetet framåt både självständigt och i samverkan med andra. Beskriva riktningen och framtida lägen, samt beskriva de steg som behöver tas för att nå dit. Du kommer att tillsammans med chefer och nyckelpersoner leda projektet. Under ditt ansvar ligger också att säkerställa att projektet i alla delar följer Europeiska Socialfondens regelverk och i enlighet med gällande lagstiftning.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig med universitets- eller högskoleexamen relevant för tjänsten, samt att du har en dokumenterad projektledarutbildning. Du behöver också ha erfarenhet av att arbeta med stora komplexa projekt. Har du dessutom erfarenhet av process- och/eller förändringsledning är det meriterande.

Du ska ha arbetat med jämställdhetsintegrering och tillgänglighet och ha utbildning och erfarenhet inom inkluderande arbetssätt, normmedvetet tänkande och beteendeförändringar.

För att lyckas i rollen som projektledare hos oss så behöver du kunna arbeta självständigt och målinriktat med ett positivt driv och energi till egna initiativ. Du behöver också kunna se möjligheterna i förändring och vara flexibel. Eftersom projektet involverar parter från olika verksamheter så är det viktigt att du är bra på att skapa och behålla relationer. Som projektledare behöver du kunna vara strategisk och tydlig. Eftersom projekt med EU-finansiering ställer stora krav på redovisning av både verksamhet och ekonomi, behöver du vara mycket strukturerad för att kunna hålla ihop helheten.

ÖVRIGT

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

1

Adress

Region Gotland, Hållbar tillväxt, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Hållbar tillväxt, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2018-11-25
AMS-ID: 8010780

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.