Rektor särskolan 13 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Är du en driven och engagerad ledare som vill vara med och utveckla Särskolans linje på Gotland? Då kan du vara den vi söker!

Vi söker en rektor till särskolans linje, grundsärskola, gymnasiesärskola samt särskild utbildning för vuxna, med ett stort intresse för att leda och utveckla det pedagogiska arbetet. Vi vänder oss till dig som tillsammans med nuvarande ledningsteam vill driva och utveckla verksamheten mot uppsatta mål med fokus på ökad måluppfyllelse, pedagogiskt ledarskap, trygghet och studiero. Våra lärare är mycket engagerade. Detta innebär att vi ständigt strävar efter förbättringar bland annat genom organiserat kollegialt lärande. Vi arbetar enligt Region Gotlands riktlinjer med coachande ledarskap.

Verksamheten är lokaliserad på flertalet skolor på Gotland där särskolans expedition finns i Visby.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer att leda och samordna de processer som främjar elevernas förutsättningar för ett gott lärande, resultat och inflytande. Du verkar även för en lärande organisation med goda och nära relationer till medarbetare, elever och vårdnadshavare.

Vidare är du ansvarig för medarbetare, arbetsmiljö, samverkan och budget.

Du är direkt underställd avdelningschefen. Som rektor företräder du Särskolan i olika sammanhang och är därigenom skolans ansikte utåt.

KVALIFIKATIONER

Du som söker har en lärarexamen, gärna även med en speciallärarexamen inriktning utvecklingsstörning.

Vi vill att du är en ledare som kan beskrivas som kommunikativ och strukturerad med god förmåga att skapa både engagemang och stabilitet. Du har därför tidigare ledarskapserfarenhet inom utbildningsområdet och du behöver ha en god kännedom om utvecklingsstörning och dess konsekvenser för lärande.

Du är väl insatt i skollagen och andra styrdokument och du skapar en god samverkan med interna och externa parter. Har du genomfört den statliga rektorsutbildningen ser vi detta som starkt meriterande.

Du har en god förmåga att analysera och därefter se förbättrings- och utvecklingsområden. I processerna som skapas så kan du prioritera och självständigt fatta beslut men även vara delaktig i ett gemensamt ledarskap.

Som person är du en tydlig ledare med driv och engagemang inför ditt uppdrag att utveckla verksamheten. Du värdesätter samarbete och en öppen kommunikation. Du är en god ambassadör för verksamheten och känner tillit till organisationen.

Körkort erfordras.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

1

Adress

Region Gotland, Särskolan, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Särskolan, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2019-02-24
AMS-ID: 8143795

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.