Sjuksköterska 5 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhetsområde psykiatri består av psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatri. Verksamheten har totalt cirka 110 medarbetare.

Verksamhetsområdets uppdrag är att ansvara för att ge psykiatrisk specialistvård till vuxna samt att ansvara för att ge vård vid psykisk ohälsa till alla barn och ungdomar till och med 17 års ålder. Psykiatrisk specialistvård ges på mottagning och/eller i hemmet samt vid behov inom heldygnsvården.

Verksamheten ska erbjuda en bredd vad gäller både kompetens och utbud, vilket är en utmaning då upptagningsområdet både till ytan och till invånarantalet är relativt litet. Visionen är en gemensam personcentrerad värdegrund som kommer till uttryck i såväl patientmöten som möten mellan medarbetare och ledare.

ARBETSUPPGIFTER

Som sjuksköterska på heldygnsvården ingår du i ett team av sammanlagt tio sjuksköterskor. Du ansvarar för den psykiatriska omvårdnaden av inneliggande patienter tillsammans med skötare/undersköterskor. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter ingår, såsom rond, läkemedelsdelning, injektionsgivning, samtal och dokumentering. På helger och kvällar ansvarar du tillsammans med annan sjuksköterska för våran akutmottagning dels genom telefonrådgivning men även besök till kliniken. Ni är alltid två sjuksköterskor i tjänst som ansvara för varsin avdelning.

För nya sjuksköterskor till heldygnsvården kommer du kopplas till en van sjuksköterska som fungera som din mentor under din första tid på avdelningen förutom den sjuksköterska du kommer gå din introduktion med.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i psykiatri. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrisk omvårdnad ser vi det som meriterande. Meriterande är också kunskaper inom MI (Motiverande samtal) samt DBT.

Som person söker vi dig som är empatisk med ett professionellt förhållningssätt, har en god samarbetsförmåga och kan hantera stressade situationer.

ÖVRIGT

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

2

Adress

Region Gotland, Heldygnsvård psykiatri, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 2
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Heldygnsvård psykiatri, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2018-12-30
AMS-ID: 8051014

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.