Socialpedagog 2 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 1900 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Hamnen finns på Klinteskolan, som ligger i Klintehamn på Gotlands vackra västkust mitt i samhället. Skolan har närhet till både skog och hav, endast några mil utanför Visbys ringmur. Det finns goda kommunikationer till och från arbetsplatsen. Klinteskolan är en kommunal F-9 grundskola och är en av två skolor inom Klinte/Sanda skolområde. Den andra skolan som ingår i skolområdet är Sanda skola som är en F-5 skola. Totalt har vi ca 350 elever inom vår verksamhet varav ca 250 går på Klinteskolan.

På vår skola arbetar en varm och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Arbetet präglas av den goda stämning och respekt som råder mellan alla, såväl elever som lärare och övriga medarbetare. Våra gemensamma mål för utbildningen är att eleverna ska:
• Utveckla förmågor och erövra goda kunskaper för vidare studier
• Mötas av vuxna som ser dem och intresserar sig för dem som individer och i grupp
• Utveckla en känsla av att de kan förverkliga sina drömmar och utveckla kreativitet
• Utveckla känslan av att olika är bra

Att trivas på sin arbetsplats och att tycka det är kul att gå till skolan är en faktor som är viktig för vår verksamhet, både för personal och elever. Vi arbetar systematiskt, långsiktigt och med stöd av aktuell forskning. Vi använder oss av våra egna erfarenheter i ett kollegialt lärande. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för vår personal att kunna göra ett bra jobb så att eleverna ska nå sina mål och få goda studieresultat.

Nu söker vi dig som vill vara en del av oss på Klinteskolan och göra skillnad för våra elever.

ARBETSUPPGIFTER

Du som söker tjänsten kommer att ingå i ett härligt team i vår särskilda undervisningsgrupp Hamnen och arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten är regionövergripande vilket innebär att eleverna kommer från olika skolor på Gotland.
Hamnen individanpassar undervisningen. Att eleverna ges möjlighet till en strukturerad och tydlig skolvardag är en självklarhet i arbetet, likaså att lärmiljön och undervisningen är begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta vet vi är viktigt för elevernas trygghet och självkänsla. Det finns ett gott samarbete med den övriga personalgruppen på Klinteskolan bland annat vad gäller viss undervisning i praktisk-estetiska ämnen.

KVALIFIKATIONER

Vi söker en utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare. Du har utbildning som socialpedagog eller liknande som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har en förmåga att arbeta både självständigt och i team tillsammans med övriga kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Erfarenhet och kompetens av att arbeta inom skolan och/eller med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är meriterande.

ÖVRIGT

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

1

Adress

Region Gotland, Klinte/Sanda skolområde, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Klinte/Sanda skolområde, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2019-02-03
AMS-ID: 8105167

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.