Socialsekreterare med uppföljnings – och placeringsansvar 5 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Vill du vara med oss och utveckla socialtjänsten? Vi bygger nytt för att uppnå närmare arbetsledning till våra medarbetare. Barn och Familjeenheten är idag en enhet med 32 medarbetare och kommer inom kort att få tillskott av den enhet som idag arbetar med ensamkommande flyktingbarn.

Vi planerar att dela på den befintliga enheten som arbetar med myndighetsutövning när det gäller barn och unga och söker två medarbetare som har ansvaret för våra placeringar på fastlandet, du ska helst vara bosatt i Stockholms-, Mälardals- eller Uppsalaregionen och arbeta på distans, med regelbunden närvaro på Gotland ett par gånger i månaden. Vi vill bidra till klimatarbetet genom att ha medarbetare på fastlandet för att minimera resandet mellan Gotland och fastlandet.
Under hösten skall vi starta upp utbildning Signs of Safety för samtliga medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter är att ansvara för placeringar på fastlandet, följa upp, ha tät och regelbunden kontakt med våra placerade barn och ungdomar, dialog och samarbete med de institutioner vi samarbetar med och naturligtvis regelbunden kontakt med din förste socialsekreterare på IFO Gotland.

Vi erbjuder extern handledning, arbetstid 38,75 h/v, flextid och friskvårdstimme.

KVALIFIKATIONER

Vi ser att du som söker har en socionomexamen och flerårig erfarenhet från utredningsarbete med barn och unga. Du bör ha god kännedom om gällande lagstiftning och riktlinjer inom området, gärna kunskap inom Signs of Safety.

Du har förmåga att sätta barnet i centrum och har god kunskap om barnkonventionen och barns rättigheter.
Du är trygg i din yrkesroll och har lika mycket kunskap i ryggmärgen som nyfikenhet och driv för att lära nytt.
Du är flexibel och har lätt för att prioritera om vid akuta situationer.

Goda kunskaper i SoL (Socialtjänstlagen) och LVU (lagen om vård av unga) samt kunskaper i sekretesslagen och förvaltningslagen krävs.

Du har en god förmåga att på ett lyhört och smidigt sätt arbeta med och tillsammans med dina medarbetare, utförare av insatser och olika myndigheter som vi samarbetar med.

Stor vikt kommer att läggas på personlig kompetens.

ÖVRIGT

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

2

Adress

Region Gotland, Barn- och familj, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 2
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Barn- och familj, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2019-09-01
AMS-ID: 8399694

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.