Socialsekreterare 12 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg, hemsjukvård, individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1900 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Inom hela Individ- och familjeomsorgen pågår ett utvecklingsarbete där vi i allt större utsträckning arbetar nätverksinriktat, vilket innebär tätt samarbete med avdelningens andra enheter, så som beroendevård, stöd och försörjning, familjestöd, familjehem, familjerätt. Detta är vår strävan i samtliga ärenden, vi har också ett nystartat familjerådslagsteam riktat till hela IFO. Som vi ska använda så flitigt som möjligt.
Barn- och Familjeenheten har nu glädjen att ha flera medarbetare som kommer att vara föräldralediga under närmaste året, därför behöver vi dig. Vi erbjuder tillsvidaretjänst inom Barn- och Familjeenheten.

ARBETSUPPGIFTER

Barn- och familjeenheten består av tre team, mottagningsteamet som ansvarar för alla nyinkomna ärenden, gör skyddsbedömningar, förhandsbedömning och tar beslut om att inleda utredning eller ej, barnhandläggare 0-12 år och ungdomshandläggare 13-20 år. Arbetet består av utredningsarbete enligt socialtjänstlagen och lagen om vård av unga, LVU, samt beslut om insatser och uppföljning av dessa. Vi använder BBIC som redskap. Förvaltningen har påbörjat införandet av Signs of Safety.

Vi försöker skapa en arbetsmiljö som främjar en god balans mellan arbete och fritid. Tillgång till gym och friskvårdstid finns. Närhet till ledarskap, alltid två arbetsledare på plats, samt en strategisk ärendefördelning.

KVALIFIKATIONER

Under hösten 2018 har en socionomutbildning startat på Gotland, vilket medför att vi behöver ha en beredskap för att ta emot praktikanter inom alla delar av socialtjänsten. Vi hoppas därför att du som söker kan tänka dig att vara handledare i framtiden.

I övrigt vill vi att du har en avslutad socionomutbildning, erfarenhet av myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg, ett intresse för det sociala arbetets utveckling och ett respektfullt förhållningssätt i relation till våra målgrupper.

ÖVRIGT

Om yrket du söker kräver legitimation – vänligen bifoga dokumentation som intygar att du innehar detta.
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

1

Adress

Region Gotland, Barn- och familj, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Barn- och familj, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2019-08-04
AMS-ID: 8371547

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.