ST – läkare primärvården 21 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Sjukvårdsorganisationen är överblickbar och vi har ett nära samarbete inom organisationen och med andra aktörer i samhället. Medarbetarna har en bred kompetens och beslutsvägarna är korta. Primärvården i egenregi står för c:a 67% av alla listade patienter på Gotland. Primärvården på Gotland befinner sig som riket i övrigt i en utvecklingsfas enligt effektiv vård i nära samverkan med slutenvård och hemsjukvård.
Gotland är en bra och trygg plats att bo på. Här finns goda möjligheter att kombinera arbetslivet med familj och fritid.

ARBETSUPPGIFTER

Region Gotland söker nu ST-läkare till alla vårdcentralerna i egen regi. Tillsammans med handledare och andra utbildningsläkare har du stort inflytande över hur verksamheten formas. Vi strävar efter en effektiv struktur där vi tar hand om våra patienter utifrån medicinska prioriteringar. I rollen som ST-läkare kommer du tillsammans med andra ST-läkare att ingå i ett team där ni utbyter kunskaper och erfarenheter utifrån varierande utbildningsnivå tillsammans med er handledare. Du kommer även att ansvara för en anpassad patientlista, beroende på hur långt du har kommit i din utbildning. Det finns fyra vårdcentraler en i Hemse, en i Slite och två i Visby (Visby norr och Wisby söder). Hemse och Slite vårdcentraler är glesbygdsvårdcentraler där du har en unik möjlighet att kombinera mottagningsarbete med akutfall. Vårdcentralerna Visby Norr, Wisby söder och Hemse är utbildningsvårdcentraler. Målet med utbildningsvårdcentral är att regionens samtliga vårdcentraler genom våra ST-läkare och handledare ska bygga en stark och välbemannad primärvård. Här finns möjlighet till kompetensutveckling som tar hänsyn både till individuella och till verksamhetens behov. Framåtanda, arbetsglädje och verksamhetsutveckling präglar vårdcentralerna.
Vårdcentralen i Hemse har erhållit pris för sin handledning av AT- och ST-läkare. På Gotland har vi ett nära samarbete med sjukhusets specialistenheter och ST-läkarna har ett väl utbyggt kollegialt forum för gemensam utbildning och utveckling och träffas regelbundet. ST i allmänmedicin har genomgått SPUR- inspektion.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är legitimerad läkare och intresserad av ST i allmänmedicin. Ansvarskänsla, ett aktivt kunskapssökande samt intresse för att arbeta i team med andra specialister och yrkesgrupper är viktiga grundförutsättningar för arbetet. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Språkkunskaper i svenska lägst nivå B2 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Körkort är ett krav då det ingår jourverksamhet.

ÖVRIGT

Urval kommer ske löpande under ansökningsperioden.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

5

Adress

Region Gotland, Verksamhetsområde Primärvård, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 5
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Verksamhetsområde Primärvård, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2019-06-30
AMS-ID: 8138128

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.