Strateg, social hållbarhet 11 visningar

Den här jobbannonsen har hämtats från Arbetsförmedlingen.

Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning, internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar samt kultur och fritidsverksamhet. Våra cirka 700 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

Avdelningen för regional utveckling ansvarar för strategisk planering, ledning, styrning och uppföljning med inriktning på socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Exempelvis tillväxtarbete, näringslivsfrågor, fysisk planering och exploatering, miljöfrågor, demokrati, jämställdhet, integration, kris- och katastrofberedskap samt folkhälsofrågor. Se mer här: https://www.gotland.se/101401

Till enheten Social hållbarhet söker vi nu en strateg.

ARBETSUPPGIFTER

Uppdraget innebär att stödja regionledningen i arbetet med socialt hållbar samhällsutveckling där olika aspekter kan hamna i fokus. Din roll är att jobba med strategiska frågor inom ramen social hållbarhet med mer tonvikt inom området demokrati där delaktighet, tillit och trygghet är centrala begrepp. I rollen ingår också att i samverkan med berörda aktörer särskilt strategiskt ansvara för integrations- och etableringsfrågor samt det brottsförebyggande arbetet. Du kommer att samordna regionövergripande utvecklingsfrågor och vara kontaktperson gentemot myndigheter och organisationer inom områdena.

Vi söker dig som har ett brinnande intresse för en fortsatt utveckling på Gotland där en professionell omvärldsbevakning är ett viktigt verktyg för att stötta, leda, samordna och/eller inspirera regionens förvaltningar samt andra relevanta aktörer. Att bereda ärenden till regionstyrelse och regionfullmäktige, samt att följa upp och rapportera resultat är en viktig del av uppdraget.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig med en akademisk examen med inriktning på statskunskap eller samhällsvetenskap alternativt annan högskoleexamen som arbetsgivaren finner relevant.

Tidigare erfarenhet av strategiskt arbete med välfärdsfrågor är ett krav, likaså erfarenhet av att framgångsrikt leda utvecklingsprocesser från start till avslut. Vi ser också att du har erfarenhet av arbete med demokratifrågor, mänskliga rättigheter, brottsförebyggande arbete, integrationsfrågor eller liknande på strategisk och/eller ledande nivå.

Utredarkompetens och kunskaper om projektledning och processutveckling är viktiga då du på egen hand förväntas genomföra utredningar och analyser.

Du som person behöver vara analytisk, strategisk och organiserad. Du har en förmåga att skapa och upprätthålla en god struktur i en föränderlig miljö, kan uttrycka dig väl i skrift och kan jobba självständigt. Samtidigt är relationsbyggande och en god samverkanskompetens avgörande för att nå framgång i uppdraget och vi är på jakt efter en person som på ett tryggt sätt kan kommunicera över breda kontaktytor.

Det är meriterande att ha arbetat i en politiskt styrd organisation. Även dokumenterad kunskap i samverkansledning är meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Antal tjänster

1

Adress

Region Gotland, Social hållbarhet, Region Gotland, 62181 Visby

Tillåt ansökningar via Eljesters webbsystem?

Nej

Detaljer


Antal tjänster: 1
Län/Ort:
Adress: Region Gotland, Social hållbarhet, Region Gotland, 62181 Visby
Senaste dag: 2019-02-24
AMS-ID: 8143231

Flera detaljer finns på ams.se.

Gotland Jobb

Gotland Jobb är en del av Eljester AB, som ingår i företagsgruppen Resultatfabriken. Läs mer om Eljester

Integritet och cookies | Användarvillkor

Idéer och förslag?

Tycker du att vi ska hämta jobb från fler än Arbetsförmedlingen, eller har du andra förslag om hur vi kan bli bättre? Mejla hej@gotlandjobb.se och berätta mer.